Search Results

 
88 results returned

Search Results


Price $6,100,000
Property Photo
307 CANYON Drive,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
6 TB
4 FB
2 PB
7,325 sq
0.970 ac
r0
Price $1,425,000
Property Photo
72975 WILLOW Street,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
4 TB
3 FB
1 PB
3,410 sq
13,504 ac
r0
Price $1,399,000
Property Photo
73041 BEL AIR,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
4 TB
4 FB
2,799 sq
0.270 ac
r0
Price $1,135,000
Property Photo
72321 BAJADA Trails,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
4 TB
3 FB
1 PB
2,804 sq
0.320 ac
r0
Price $1,125,000
Property Photo
72930 CARRIAGE Trails,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
4 TB
3 FB
1 PB
3,799 sq
0.460 ac
r0
Price $939,000
Property Photo
72771 BEL AIR Road,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
2 FB
1 PB
3,047 sq
0.340 ac
r0
Price $899,000
Property Photo
73600 SIESTA Trails,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
3 TB
3 FB
2,580 sq
0.325 ac
r0
Price $895,000
Property Photo
72720 BEL AIR Road,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
4 TB
2 FB
2 PB
2,855 sq
0.330 ac
r0
Price $849,900
Property Photo
72965 SHADOW MOUNTAIN Drive,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
5 TB
4 FB
1 PB
3,932 sq
0.490 ac
r0
Price $759,000
Property Photo
72709 BEL AIR Road,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
2 FB
1 PB
2,692 sq
0.340 ac
r0
Price $720,000
Property Photo
44835 SANTA YNEZ Avenue,
Palm Desert, California CA 92260
4,230 sq
0.270 ac
r0
Price $699,000
Property Photo
47655 CHAPEL HILL Lane,
Palm Desert, California CA 92260
223,026 sq
5.120 ac
r0
Price $699,000
Property Photo
74840 FAIRWAY Drive,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
2,159 sq
0.230 ac
r0
Price $699,000
Property Photo
47655 CHAPEL HILL Road,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,263 sq
5.120 ac
r0
Price $688,000
Property Photo
71625 CHOLLA Way,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,938 sq
2.810 ac
r0
Price $649,000
Property Photo
73403 BOXTHORN Lane,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
2,725 sq
0.140 ac
r0
Price $599,000
Property Photo
74880 FAIRWAY Drive,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
3 TB
3 FB
1,899 sq
0.240 ac
r0
Price $573,850
Property Photo
72640 LOTUS Court,
Palm Desert, California CA 92260-5983
3 bd
3 TB
2 FB
1 PB
2,490 sq
0.260 ac
r0
Price $549,000
Property Photo
72339 EL PASEO1315 ,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
2,516 sq
0.090 ac
r0
Price $539,000
Property Photo
72707 HEDGEHOG Street,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,242 sq
0.170 ac
r0
Price $525,000
Property Photo
44565 SAN JOSE Avenue,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,965 sq
0.220 ac
r0
Price $520,000
Property Photo
73042 WILLOW Street,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
1,717 sq
0.310 ac
r0
Price $499,000
Property Photo
72505 EL PASEO915 ,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,646 sq
0.060 ac
r0
Price $499,000
Property Photo
46080 BURROWEED Lane,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,657 sq
0.120 ac
r0
Price $499,000
Property Photo
44819 CABRILLO Avenue,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
3 TB
3 FB
2,271 sq
0.210 ac
r0
Price $498,000
Property Photo
73225 FOXTAIL Lane,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,794 sq
0.100 ac
r0
Price $495,000
Property Photo
74382 PAROSELLA Street,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
1,173 sq
0.180 ac
r0
Price $480,000
Property Photo
72665 SOMERA Road,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
2,619 sq
0.240 ac
r0
Price $475,000
Property Photo
73401 ROYAL PALM Drive,
Palm Desert, California CA 92260
1,722 sq
0.220 ac
r0
Price $475,000
Property Photo
3911 VIA AMALFI,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,905 sq
r0
Price $449,900
Property Photo
72563 EL PASEO1015 ,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,568 sq
0.060 ac
r0
Price $449,000
Property Photo
72610 PITAHAYA Street,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,610 sq
0.180 ac
r0
Price $439,999
Property Photo
74056 EL CORTEZ Way,
Palm Desert, California CA 92260-3010
6 bd
3 TB
3 FB
2,066 sq
0.160 ac
r0
Price $437,000
Property Photo
75 CAMINO ARROYO Place,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
2,051 sq
0.080 ac
r0
Price $417,957
Property Photo
48860 PHLOX Place,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
1,803 sq
0.040 ac
r0
Price $417,000
Property Photo
74120 VELARDO Drive,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
2 TB
2 FB
1,456 sq
0.170 ac
r0
Price $399,999
Property Photo
73816 DE ANZA Way,
Palm Desert, California CA 92260-3616
4 bd
4 TB
1 FB
3 PB
2,191 sq
0.250 ac
r0
Price $398,100
Property Photo
73443 CATALINA Way,
Palm Desert, California CA 92260
1,610 sq
0.160 ac
r0
Price $389,000
Property Photo
74265 FAIRWAY Drive,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,413 sq
0.180 ac
r0
Price $385,000
Property Photo
281 CORTE SAN MARCO,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,322 sq
0.150 ac
r0
Price $375,000
Property Photo
71555 VISTA DEL PALO,
Palm Desert, California CA 92260
1 bd
1 TB
1 FB
504 sq
5 ac
r0
Price $369,900
Property Photo
241 SANDPIPER Street,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,171 sq
0.040 ac
r0
Price $369,000
Property Photo
CORDOBA Way,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,800 sq
0.060 ac
r0
Price $359,000
Property Photo
73300 SAN NICHOLAS Avenue,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
2 TB
2 FB
1,450 sq
0.170 ac
r0
Price $339,000
Property Photo
72301 BLUERIDGE Court,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,786 sq
0.060 ac
r0
Price $339,000
Property Photo
73801 CLUB CIRCLE Drive303 ,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
1,449 sq
0.050 ac
r0
Price $339,000
Property Photo
73889 RUTLEDGE Way,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,343 sq
0.180 ac
r0
Price $329,000
Property Photo
4105 VIA CARARRA,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,610 sq
r0
Price $325,000
Property Photo
47015 ARCADIA Lane,
Palm Desert, California CA 92260
1 bd
2 TB
2 FB
1,598 sq
0.080 ac
r0
Price $325,000
Property Photo
72988 KEN ROSEWALL Lane,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,191 sq
0.030 ac
r0
Price $324,995
Property Photo
2111 VIA CALDERIA,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,494 sq
0.033 ac
r0
Price $321,900
Property Photo
177 LAS LOMAS,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,800 sq
0.060 ac
r0
Price $320,000
Property Photo
44119 ELBA Court,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,728 sq
0.110 ac
r0
Price $319,750
Property Photo
39463 WHITE CANYON Drive,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,954 sq
0.090 ac
r0
Price $314,900
Property Photo
283 SANDPIPER Street,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
1,071 sq
0.050 ac
r0
Price $310,000
Property Photo
4000 VIA FRAGANTE,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
4 TB
2 FB
2 PB
1,610 sq
r0
Price $299,900
Property Photo
74734 GARY Avenue,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,232 sq
0.150 ac
r0
Price $299,000
Property Photo
73511 DALEA Lane,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
1,803 sq
0.050 ac
r0
Price $298,500
Property Photo
45720 CLUB CIRCLE Drive285 ,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
1,449 sq
0.050 ac
r0
Price $275,000
Property Photo
48911 NOLINE Place,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,271 sq
0.050 ac
r0
Price $269,900
Property Photo
1910 VIA SAN MARTINO,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,559 sq
0.038 ac
r0
Price $260,000
Property Photo
73441 FOXTAIL Lane,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,426 sq
0.180 ac
r0
Price $259,900
Property Photo
2701 VIA CALDERIA,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,559 sq
0.037 ac
r0
Price $219,000
Property Photo
74193 SANTA ROSA Circle,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,459 sq
0.060 ac
r0
Price $209,000
Property Photo
73450 COUNTRY CLUB Drive295 ,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
2,248 sq
106.790 ac
r0
Price $208,000
Property Photo
43 COUNTRY CLUB Drive,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,440 sq
r0
Price $205,000
Property Photo
73850 FAIRWAY Drive291 ,
Palm Desert, California CA 92260
1 bd
1 TB
1 FB
640 sq
0.020 ac
r0
Price $188,495
Property Photo
73450 COUNTRY CLUB Drive326 ,
Palm Desert, California CA 92260-8618
3 bd
2 TB
1 FB
1 PB
1,876 sq
r0
Price $158,500
Property Photo
39345 MORONGA CANYON Drive,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,488 sq
0.090 ac
r0
Price $134,900
Property Photo
49305 HIGHWAY 74148 ,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,248 sq
33.840 ac
r0
Price $129,500
Property Photo
73850 FAIRWAY Drive115 ,
Palm Desert, California CA 92260
1 TB
1 FB
432 sq
0.010 ac
r0
Price $120,000
Property Photo
49305 HIGHWAY 7448 ,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,440 sq
33.840 ac
r0
Price $54,900
Property Photo
12 PRICKLEY PEAR Lane,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,248 sq
40 ac
r0
Rental Price $15,950
Property Photo
1102 LAKE VISTA Vista,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
5 TB
4 FB
1 PB
3,314 sq
0.340 ac
r0
Rental Price $11,500
Property Photo
74002 VIA VITTORIO,
Palm Desert, California CA 92260
5 bd
6 TB
5 FB
1 PB
3,725 sq
0.340 ac
r0
Rental Price $11,000
Property Photo
74855 FAIRWAY Drive,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
4 TB
4 FB
3,218 sq
0.290 ac
r0
Rental Price $8,000
Property Photo
48237 SILVER SPUR Trails,
Palm Desert, California CA 92260
6 bd
6 TB
5 FB
1 PB
3,754 sq
0.560 ac
r0
Rental Price $7,000
Property Photo
73414 BROKEN ARROW Trails,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
2 FB
1 PB
1,727 sq
0.340 ac
r0
Rental Price $6,500
Property Photo
73341 BROKEN ARROW Trails,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
2,114 sq
0.340 ac
r0
Rental Price $6,500
Property Photo
47967 SUN CORRAL Trails,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
3 TB
3 FB
2,374 sq
0.260 ac
r0
Rental Price $4,500
Property Photo
47956 SILVER SPUR Trails,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
2,091 sq
0.160 ac
r0
Rental Price $3,500
Property Photo
73583 SUN Lane,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,338 sq
0.190 ac
r0
Rental Price $3,500
Property Photo
72668 SKYWARD Way,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
4 TB
4 FB
2,716 sq
0.240 ac
r0
Rental Price $3,500
Property Photo
102 CONEJO Circle,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
3 TB
3 FB
2,056 sq
0.080 ac
r0
Rental Price $3,000
Property Photo
74350 PEPPERGRASS Street,
Palm Desert, California CA 92260
4 bd
2 TB
2 FB
1,372 sq
0.170 ac
r0
Rental Price $2,995
Property Photo
72835 PITAHAYA Street,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
0.170 ac
r0
Rental Price $2,000
Property Photo
44389 BADEN Court,
Palm Desert, California CA 92260
3 bd
2 TB
2 FB
1,584 sq
0.110 ac
r0
Rental Price $1,550
Property Photo
44560 SAN RAFAEL Avenue,
Palm Desert, California CA 92260
2 bd
2 TB
2 FB
1,200 sq
0.370 ac
r0
Based on information from CARETS as of Wednesday, April 24th, 2019 11:28:37 PM. The information being provided by CARETS is for the visitor's personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties visitor may be interested in purchasing. The data contained herein is copyrighted by CARETS, CLAW, CRISNet MLS, i-Tech MLS, PSRMLS and/or VCRDS and is protected by all applicable copyright laws. Any dissemination of this information is in violation of copyright laws and is strictly prohibited. Any property information referenced on this website comes from the Internet Data Exchange (IDX) program of CARETS. All data, including all measurements and calculations of area, is obtained from various sources and has not been, and will not be, verified by broker or MLS. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information.
Data services provided by IDX Broker
{"page":"listings","idxID":"a002","zipcode":["92260"],"start":"%start%","per":"100"}
https://www.jgoldgroup.com
results.php
https://search.jgoldgroup.com
results